REGULAMIN
 

1. Internetowa kwiaciarnia a-kwiaty.pl prowadzona jest przez firmę a-kwiaty.pl z siedzibą przy ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, NIP 895-102-62-27.
Zamówienia przyjmujemy w kwiaciarni "Ładne Kwiatki" Wrocław, ul. Grabiszyńska 9 lub przez stronę www.a-kwiaty.pl dostępną publicznie dla firm i osób prywatnych zwanych dalej Użytkownikami.

2. Ceny podane przy produktach są cenami brutto i zawierają koszt dostawy. Dodatki dostępnę są wyłącznie z produktami florystycznymi

3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika nie wymaga rejestracji.

4. Zdjęcia produktów, logo oraz grafiki są własnością a-kwiaty.pl lub zostały przekazane w użytkowanie przez partnerów a-kwiaty.pl.

5. Faktura Vat wystawiana jest na życzenie Użytkownika i jest wystawiana w formie elektronicznej.

6. Przyjmujemy płatności: przelewem, przekazem, kartą kredytową, transferem on-line, przy odbiorze /tylko we Wrocławiu!/ (przy płatnościach kartami bezpieczństwo zapewnia 128 bitowy klucz ).

7. W większości przypadków możemy zrealizować krajowe zamówienie tego samego dnia jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie lub otrzymamy kopię przekazu/przelewu. W przypadku przesyłek realizowanych za pomocą zewnętrznej firmy kurierskiej zastrzegamy czas doręczenia do 4dni roboczych od zaksięgowania wpłaty (np.: kosze upominkowe,delikatesowe, prezenty, szarfy itp - odpowiednia informacja znajduje się przy opisie produktu).

8. Dostawy zazwyczaj odbywają się w godzinach 8-20 w dni powszednie. Jeżeli życzą Państwo sobie aby kwiaty zostały dostarczone, w któryś z dni wolnych prosimy o kontakt z pracownikiem kwiaciarni. W przypadku przesyłek zagranicznych oraz niektórych doręczeń krajowych kwiaciarnia zastrzega możliwość zastosowania przedziałów czasowych 9-16 i 16-19.
Nie gwarantujemy dostawy na określoną godzinę, szczególnie w dni takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.
Często przy zamówieniach za granicę wymagane jest podanie numeru telefonu odbiorcy.

9. Kurier jedzie z przesyłką raz. Prosimy o ustalenie w miarę możliwości godziny dostawy tak abyśmy zastali odbiorcę. Jeżeli w podanych przez zamawiającego godzinach nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, może zostawić przesyłkę domownikom lub zostawić awizo z informacja, że kwiaty będą do odbioru w naszej kwiaciarni lub np. u sąsiadów. Ponowna próba doręczenia może się odbyć po opłaceniu ponownej dostawy (koszt 30PLN).

10. W przypadku gdy awizowana przesyłka będzie do odbioru w kwiaciarni realizującej zamówienie - odbiór lub ponowna dostawa musi nastąpić w ciągu 24 godzin od wystawienia awizo. Po tym terminie przesyłkę uważa się za doręczoną a zlecenie za prawidłowo zrealizowane. Także w przypadku gdy adresat odmówi przyjęcia, kurier bedac pod adresem dostawy nie może skontatować się z adresatem lub podany adres jest nieprawidłowy uważa się za doręczoną a zlecenie za prawidłowo zrealizowane.

11. Podczas realizacji zamówienia staramy się ułożyć bukiet taki jak na zdjęciu - zachować jego tonację i składniki. Ewentualne zmiany mogą wynikać z sezonowej niedostępności niektórych kwiatów. W wyjątkowych przypadkach zmiana gatunku kwiatu innym może okazać się niezbędne aby dotrzymać terminu doręczenia.
Zrobimy wszystko aby doręczany bukiet był jak najbardziej podobny do tego, który Państwo zamawiacie. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia bukietu lub innego produktu (np czekoladki) o podobnej jakości i wyglądzie, zapewniających najwyższy stopień podobieństwa do oryginału (podobna wielkość, styl i kolorystyka). Gwarantujemy jednak, że będą to zawsze produkty o tej samej jakości i wartości.

12. W przypadku gdy zamawiający wybierze produkt z dostawą we Wrocławiu a adres doręczenia jest poza granicami administracyjnymi Wrocławia, kwiaciarnia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości bukietu (zamówienia) o różnicę między ceną tego produktu z dostawą na terenie Polski a ceną tego produktu z dostawą na terenie Wrocławia.

13. Przesyłki zagraniczne: zamówienia wysłane i opłacone do godziny 12 w dzień powszedni (od poniedziałku do piątku) w większości przypadków mogą być zrealizowane tego samego dnia (w niektórych przypadkach najpóźniej w ciągu 48 godzin). Zamówienia nadesłane w piątek po godzinie 12:00 (czasu lokalnego), jak również w sobotę i niedzielę, mogą zostać zrealizowane najwcześniej we wtorek. Wszystkie zamówienia świąteczne lub okolicznościowe powinny być składane z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że zostaną one zrealizowane dopiero następnego dnia. Nie doręczamy kwiatów w święta państwowe kraju odbiorcy oraz NIE doręczamy kwiatów poza granicami Polski w soboty i niedziele. Nie gwarantujemy doręczenia w godzinach podanych w zamówieniu. Prosimy o podanie numeru telefonu do odbiorcy - zagraniczne kwiaciarnie zazwyczaj najpierw kontatują się przed doręczeniem.

14. Warunkiem realizacji dostawy jest podanie prawidłowych danych odbiorcy. a-kwiaty.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, odmowy przyjęcia bukietu, braku możliwości kontaktu kuriera na miejscu dostawy z odbiorcą lub nie otrzymania płatności wynikającej np. z braku pozytywnej autoryzacji karty kredytowej zamawiającego a także w przypadku opóźnień lub awarii systemu teleinformatycznego firmy a-kwiaty.pl lub systemu jej partnerów.

15. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji,zwrot gotówki nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika do 14 dni. Rezygnacji z zamówienia można dokonać do 24godzin przed terminem realizacji, po tym terminie nie gwarantujemy możliwości anulowania zamówienia oraz zwrotu kosztów. Dotyczy to produktów ulegającym szybkiemu zepsuciu (np kwiaty, produkty spożywcze).

16. a-kwiaty.p nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń.

17. a-kwiaty.p zastrzega sobie możliwość anulowania zlecenia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia lub w razie wątpilowści związanymi z jego treścią. Użytkownik zostanie niezwłoczie powiadomiony o tym fakcie.

18. W przypadku doręczeń do szpitali, dużych firm, banków, hoteli - przesyłki mogą być doręczone do recepcji lub sekretariatu (w zależności od przepisów wewnętrznych).

19. W przypadku doręczeń do innych miast i krajów nie gwarantujemy pisemnego potwierdzenia odbioru przesyłki. Dowodem dostarczenia wtedy jest potwierdzenie wydane przez kwiaciarnie realizującą.

20. Polityka prywatności. Korzystając z usług a-kwiaty.pl, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia oraz mogą być przekazywane firmom partnerskim pośredniczącym w płatności (imię, nazwisko, e-mail, tytuł zamówienia) PayPro S.A., PayU S.A., PayPal, mBank. Dane osobowe odbiorcy mogą być przekazywane firmom partnerskim i firmie kurierskiej jedynie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 lat od momentu uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub chyba że będziemy musieli je przechowywać z powodów prawnych ( np prawo zobowiązuje nas do przechowywania informacji o płatnościach przez siedem lat.) Użytkownikowi przysługuje prawo prawo dostępu do treści danych dobrowolnie podanych podczas składania zamówienia:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
do sprostowania (poprawiania swoich danych);
do usunięcia danych;
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: a-kwiaty.pl ul. Grabiszyńska 9 53-501 Wrocław lub e-mail: kwiaciarnia@a-kwiaty.pl
Chętnie pomożemy, jeśli masz skargi dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych jest a-kwiaty.pl Anna Słoniowska ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, Polska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych korzystamy z szyfrowanego protokółu HTTPS.
Nie wysyłamy wiadomości promocyjnych i komunikatów marketingowych. Nie stosujemy też żadnych innych niepożądanych form kontaktu, korzystając z informacji zawartych w szczegółach dotyczących nadawców i adresatów.

21.
Polityka prywatności cd.
Baza danych osobowych kwiaciarni jest zarejestrowana w pod numerem 108904. Następujące domeny stanowią część firmy a-kwiaty.pl: ikwiaty.pl a-kwiaty.pl Niektóre informacje uznawane są za dane osobowe (ang. Personally Identifiable Information, PII). Niemniej są one gromadzone wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody. Są także bezpiecznie przechowywane i przetwarzane. Gromadzimy także dane określane mianem „informacji o adresacie” lub „szczegółów dotyczących adresata”. Są one wymagane do bezpiecznego dostarczenia upominku.
Wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko adresata, adres adresata, nazwa firmy gdy doręczenie jest do miejsca pracy, numer telefonu adresata. W celu realizcaji zamówienia gromadzimy następujące informacje o nabywcach: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, okazja złożenia zamówienia - jesli jest podana, treść bileciku - jesli jest podana, adres IP - używane do zapobiegania oszustwom i stratom, informacje o płatności . Okazja złożenia zamówienia i treść bileciku są gromadzone, w celu przetwarzania zamówienia.

22. Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany podczas składania zamówienia informacje: o złożeniu zamówienia, po otrzymaniu wpłaty przez a-kwiaty.pl i po realizacji zamówienia.
Autoryzacje zamówień odbywają się w godzinach pracy kwiaciarni tj. PN-SO 9.00 - 18.00 z wyłaczeniem dni wolnych. a-kwiaty.pl zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

23. Użytkownik może zamówić SMS z potwierdzeniem realizacji zamówienia (koszt 1,50PLN). Potwierdzenia SMS są możliwe jedynie w przypadku zamówień realizowanych we Wrocławiu i wysyłane na polskie numery telefonów komórkowych. a-kwiaty.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.

24. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez wysłanie oświadczenia np. na adres e-mail: kwiaciarnia@a-kwiaty.pl w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Formularz odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np kwiaty, produkty spożywcze) (stosownie do przepisu art. 10 ust. 3 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania.
Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Przed wysyłką należy poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy. Następnie prześlemy dokładne dane adresowe, na które należy odesłać produkt (nie odbieramy: nie zamówionych paczek, paczek za pobraniem ). Po przyjęciu towaru przez nas, zwrot gotówki nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika do 14 dni od przyjęcia towaru.

25. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji od momentu wysłania na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, potwierdzenia z informacją o otrzymaniu wpłaty przez kwiaciarnie a-kwiaty.pl i skierowaniu zamówienia do realizacji. Zamówienie może zostać opłacone przy odbiorze  po wcześniejszym zaznaczeniu tego w uwagach przy składaniu zamówienia i jedynie na terenie Wrocławia.

26. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, koszy przez 2 dni - jeśli będą pielęgnowane i przechowywane w odpowiedni sposób (kosze kwiatowe, wieńce na floretach, kompozycje w gąbce florystycznej wymagają regularnego uzupełniania wody co kilka godzin oraz nie przechowywania w ciepłym pomieszczeniu) . Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą być złożone w ciągu 24godzin od terminu doręczenia. Pozostałe reklamacji w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z a-kwiaty.pl terminu oględzin reklamowanego towaru. W przypadku reklamacji, każdą złożoną rozpatrzymy w terminie 14 dni.
W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować o obniżeniu jego ceny lub odstąpieniu od umowy.
Na pozostałe towary przemysłowe oferowane na stronie a-kwiaty.pl gwarancja wynosi 3 miesiące i jest ograniczona do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarantem jest firma a-kwiaty.pl z siedzibą Wrocław ul. Grabiszyńska 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.

27. Pliki cookies. Witryna sklepu internetowego a-kwiaty.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny, np służą do przechowywania informacji potrzebnych podczas procesu składania zamówienia.
Pliki Cookies wykorzystywane przez a-kwiaty.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

28. Systemy płatności:
Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. NIP 779-23-08-495
konto firmy a-kwiaty.pl: BRE Bank SA mBank 06 1140 2004 0000 3202 4419 3486
archiwalny regulamin do 24 grudnia 2014  Zamknij